Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Thành lập Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Belarus

Ngày 24 tháng 5 năm 2018,  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin đã tham dự lễ ký kết trực tuyến Bàn ghi nhớ về thành lập Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Belarus giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ngoài lễ ký kết Bản ghi nhớ,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm quốc gia về marketing và tình hình giá cả thị trường CH Belarus đã tiến hành cuộc hội thảo với chủ đề “Doing Business in Belarus”. Tại hội thảo, phía Belarus đã trình bày, giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam về tiềm năng xuất khẩu của CH Belarus và các hướng hợp tác có triển vọng giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.