Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Về buổi lễ bàn giao 17 xe buýt MAZ-208 cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội

Sau khi bàn giao 15 xe buýt MAZ-103 cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội “TRANSERCO”  vào tháng 11 băm 2017, ngày 21 tháng 12 năm 2017 đã diễn ra buổi lễ bàn giao 17 xe buýt MAZ-208 được trang bị động cơ “Mercedes-Benz” tiêu chuẩn Euro 3.

Trong buổi lễ, các xe buýt gầm thấp của Belarus được lắp ráp trên dây truyền nhà máy lắp ráp công ty SAMCO” (TP Hố Chí Minh) đã được chuyển giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội với sự có mặt chứng kiến của lãnh đạo của UBND TP.

Các xe buýt của Belarus chạy tuyến buýt mới №107 trong TP Hà Nội – đây là tuyến buýt nội đô dài nhất Việt Nam.