Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Lời chia buồn vì sự ra đi của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang

Chúng tôi cảm thấy nỗi buồn vô hạn và thương tiếc sâu sắc khi nghe tin Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, người bạn lớn của nhân dân Belarus mất đi.

Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại CHXHCN Việt Nam xin được gửi tới gia đình, cũng những người thân của cố Chủ tịch và nhân dân Việt Nam lời chia buồn chân thành, sâu sắc nhất trước sự mất mát to lớn, không gì bù đắp nổi này.