Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Chú ý! Thông báo của Phòng Lãnh sự Đại sứ quán

Trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017, Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam chỉ tiếp nhận giấy tờ làm thủ tục cấp viza nhập cảnh vào Cộng hòa Belarus. Mọi giao dịch về các thủ tục lãnh sự khác sẽ chỉ được thực hiện từ ngày 21 tháng 8 năm 2017.