Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Ghi nhận tấm lòng biết ơn vì đã viện trợ nhân đạo cho Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2018 dưới sự tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra Hội thảo quốc gia về vấn đề khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì sự kiện này.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam trên sân khấu của hội thảo đã long trọng tổ chức lễ vinh danh đại diện các quốc gia , trong đó có Cộng hòa Belarus vì đã viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân của cơn bão “Damry” đã tàn phá khu vực miền Trung của đất nước vào hồi tháng 11 năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Belarus  Igor Brylo đã thay mặt nhận kỷ niệm chương và tấm lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam gửi tới nhân dân Belarus, Chính phủ Cộng hòa Belarus và cơ quan ngoại giao Belarus tại Việt Nam.

Cộng hòa Belarus không bao giờ đứng ngoài những thảm cảnh xảy đến trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu và từ nay sẵn sàng hết lòng trợ giúp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.