Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Về chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Belarus Vladimir Goshin tại tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 8 – 9 tháng 4 năm 2018 đã diễn ra chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin tại tỉnh Khánh Hòa Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra hội đàm của Ngài Đại sứ và Bí thư Tỉnh ủy ông Lê Thanh Quang và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ông Đào Công Thiên, trong hội đàm đã thảo luận về các biện pháp mở mang hợp tác giữa Cộng hòa Belarus và tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực kinh tế — thương mại, khoa học – kĩ thuật và hợp tác liên vùng, trong đó có triển vọng ký kết hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế — thương mại, khoa học – kĩ thuật, nhân đạo và văn hóa giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ban Chấp hành tỉnh Gomel.

Hai bên cũng đặc biệt chú ý đến vấn đề quảng bá xe vận tải và chở khách của Belarus “MAZ”, dự kiến được lắp ráp tại Liên doanh “MAZ Asia”.