Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Lễ cưới đầu tiên được tổ chức tại Đại sứ quán

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, lần đầu tiên trong vòng 20 năm Đại sứ quán đã tổ chức Lễ cưới cho hai công dân Cộng hòa Belarus, hai người đã chính thức tuyên bố cuộc sống gia đình với nhau khi xa Tổ quốc.

Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Đại sứ quán, trong không khí trang trọng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vladimir Goshin đã trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai công dân Belarus.

Tập thể Đại sứ quán đã chân thành chúc mừng đôi bạn trẻ Aleksandr và Aliona nhân ngày cưới và chúc hai bạn cuộc sống gia đình trăm năm hạnh phúc.