Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đường dây nóng

Đường dây nóng

Đường dây nóng và liên hệ khẩn cấp: +(84) 90 620 5545

(Chỉ áp dụng riêng đối với công dân Belarus trong trường hợp khẩn cấp ngoài giờ làm việc).