Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Về chuyến tham quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Ngày 6 tháng 4 năm 2019, theo lời mời của Phía Việt Nam, đoàn đại biểu Đại sứ quán CH Belarus tại CHXHCN Việt Nam, đứng đầu là Đại sứ đặc mênh toàn quyền Vladimir Goshin đã có chuyến thăm công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

 

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đã được xây dựng với sự tham gia trực tiếp của nhiều chuyên gia Liên Xô, cho đến thời điểm này vẫn là một trong những công trình cho sản lượng điện lớn nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn bộ Đông Nam Á.

 

Tại cuộc gặp giữa đoàn đại biểu với Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình Phạm Văn Vương, hai bên đã trao đổi về các hướng hợp tác có triển vọng trong quan hệ song phương về lĩnh vực năng lượng, trong đó có khả năng cung ứng các máy móc thiết bị điện của Belarus cho chương trình hiện đại hóa Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.