Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Tin tức Đại Sứ Quán

Về chuyến thăm và công tác của Đại sứ Belarus Vladimir Goshin tới Vương quốc Campuchia

Từ ngày 8-11 tháng 5 năm 2018 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (kiêm nhiệm tại Vương quốc Campuchia) Vladimir Goshin đang có chuyến thăm và công tác tại Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ đã có các cuộc hội đàm riêng với Bà Tekreth Kamrang, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia (đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Belarus — Campuchia về hợp tác kinh tế và thương mại) và Ông Ouch Borith, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Hai bên đã bàn thảo về những vấn đề cấp thiết trong quan hệ hợp tác song phương Belarus — Campuchia, phối hợp hoạt động trên các diễn đàn quốc tế, mở rộng khung pháp lý, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và nhân văn. Đặc biệt, hai bên đã nhấn mạnh đến việc thực hiện các thoả thuận đã đạt được trong phiên họp lần thứ hai của Ủy ban liên Chính phủ Belarus-Campuchia về hợp tác kinh tế và thương mại, được tổ chức tại Minsk từ ngày 28 — 29 tháng 6 năm 2017, cũng như các thỏa thuận liên quan đến công tác chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao.