Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Liên hệ và phản hồi

Liên hệ và phản hồi

Chúng tôi rất vui mừng trả lời các câu hỏi của các bạn.
Điền tờ khai để gửi thông báo.

*Phải điền đầy đủ thông tin các điểm được đánh dấu.

Họ, tên riêng, phụ danh (hoặc đệm) của công dân hoặc tên gọi đầy đủ của pháp nhân và họ tên của người lãnh đạo hoặc người có quyền ký thông báo. *
Trong trường hợp yêu cầu cần ghi rõ quốc tịch của công dân
Địa chỉ nơi cư trú (nơi đến) và (hoặc) nơi làm việc (học tập) của công dân hoặc địa chỉ của pháp nhân. *
Địa chỉ thư điện tử *
Điện thoại liên lạc *
Lời thông báo *
Gửi câu trả lời về:
Kèm theo file

Bạn có thể gửi kèm thông tin bổ sung hoặc các tài liệu dưới dạng thư điện tử, mô tả đầy đủ hơn yêu cầu của bạn. Kích thước file gửi kèm không được lớn hơn 10Mb và phải ở các dạng đuôi sau đây: pdf, docx, doc, rtf, txt, odt, zip, rar, png, tiff, jpeg, jpg

Code bức tranh