:

Hợp tác liên khu vực

Năm 2004, Ủy ban điều hành thành phố Minsk và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố Minsk và Hà Nội.

Trong hai năm 2014 và 2016, các phái đoàn của Ban Chấp hành tỉnh Gomel và Ban Chấp hành Thành phố Minsk đã đến thăm Việt Nam.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2022 — 2025 về thực hiện Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Minsk và Hà Nội đang được đàm phán.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to