:

Hợp tác liên khu vực

Từ tháng 10 năm 2009, Hiệp định liên Chính phủ đã có hiệu lực về nguyên tắc hợp tác giữa chính quyền địa phương và các cơ quan hành chính của Belarus và các cơ quan hành pháp địa phương của Việt Nam.

14 văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa các tỉnh, thành phố của Belarus và các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Ngày 02-05 tháng 12 năm 2022, phái đoàn Minsk do Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Minsk Bà Nadzeya Lazarevich làm trưởng đoàn theo lời mời của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn “Đối thoại Hữu nghị”.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to