:

Hợp tác khoa học kỹ thuật, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác khoa học và kỹ thuật ký kết ngày 5 tháng 6 năm 1995.

Hiệp ước và cơ sở pháp lý giữa các cơ sở của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và các đối tác Việt Nam bao gồm một số thỏa thuận trong các lĩnh vực hợp tác khoa học và kỹ thuật khác nhau.

Trên cơ sở “Bách khoa” Technopark BNTU có Trung tâm Belarus-Việt chi nhánh tại Belarus nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Chức năng của Ủy ban Hợp tác Khoa học và Công nghệ Belarus-Việt Nam. Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Nghị định thư về đánh giá hiện trạng các dự án đang triển khai và triển vọng hợp tác sau năm 2020 đã được ký kết.

Văn bản cơ bản quy định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Belarus và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký kết ngày 29 tháng 11 năm 2011.

Kể từ năm 1962, hơn 1.500 chuyên gia, 152 ứng viên khoa học, 3 tiến sĩ khoa học đã được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học của Belarus cho Việt Nam. 155 công dân Việt Nam tốt nghiệp các trường kỹ thuật, hơn 1.800 — từ các trường dạy nghề ở Belarus.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to