:

Hợp tác khoa học kỹ thuật, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác khoa học và kỹ thuật ký kết ngày 5 tháng 6 năm 1995.

Hiệp ước và cơ sở pháp lý giữa các cơ sở của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và các đối tác Việt Nam bao gồm một số thỏa thuận trong các lĩnh vực hợp tác khoa học và kỹ thuật khác nhau.

Năm 2012, một trung tâm chung của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus đã được thành lập để xây dựng và phát triển công nghệ sản xuất trong lĩnh vực thiết bị đo đạc và cơ khí, năng lượng và các sản phẩm hóa học.

Trên cơ sở “Bách khoa” Technopark BNTU có Trung tâm Belarus-Việt chi nhánh tại Belarus nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Chức năng của Ủy ban Hợp tác Khoa học và Công nghệ Belarus-Việt Nam. Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Nghị định thư về đánh giá hiện trạng các dự án đang triển khai và triển vọng hợp tác sau năm 2020 đã được ký kết.

Vào tháng 3 năm 2021, một danh mục các dự án chung Belarus-Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác khoa học và kỹ thuật để thực hiện trong giai đoạn 2021-2022 đã được ký kết giữa Ủy ban Khoa học và Công nghệ Nhà nước Cộng hòa Belarus và Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Vào tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus trao tặng kỷ niệm chương “Vì những thành tựu trong Khoa học”.

Vào tháng 11 năm 2021, một quyết định đã được đưa ra về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Belarus-Việt Nam để nghiên cứu các quá trình điện hóa trên cơ sở BSU.

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Hội nghị bàn tròn về chủ đề hợp tác khoa học giữa Belarus và Việt Nam tại Hà Nội.

Văn bản cơ bản quy định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Belarus và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký kết ngày 29 tháng 11 năm 2011.

Trong khuôn khổ Ngày giáo dục của Cộng hòa Belarus, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2023, Hiệp định được cập nhật đã được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa Belarus và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Hơn chục Thỏa thuận hợp tác cũng được ký kết giữa các trường đại học của Belarus và Việt Nam.

Kể từ năm 1962, hơn 1.500 chuyên gia, 152 ứng viên khoa học, 3 tiến sĩ khoa học đã được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học của Belarus cho Việt Nam. 155 công dân Việt Nam tốt nghiệp các trường kỹ thuật, hơn 1.800 — từ các trường dạy nghề ở Belarus.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to