:

Thủ tục đăng ký điện tử dành cho người nước ngoài tạm trú tại Cộng hòa Belarus

Điều 41 Bộ Luật Cộng hòa Belarus ngày 4 tháng 1 năm 2010 về “Tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Cộng hòa Belarus” quy định nghĩa vụ công dân nước ngoài và người không quốc tịch (sau đây gọi là người nước ngoài) tạm trú tại Cộng hòa Belarus đăng ký với cơ quan đăng ký tạm trú tại nơi thực tế trong vòng mười ngày, trừ trường hợp không quy định tại Luật này, hành vi pháp lý khác và các hiệp ước quốc tế của Cộng hòa Belarus.

Đăng ký điện tử dành cho người nước ngoài được thực hiện thông qua cổng thông tin thống nhất cho các dịch vụ điện tử (portal.gov.by) miễn phí.

Thủ tục hành chính này có thể thực hiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Cộng hòa Belarus tại các trạm kiểm soát biên giới Nhà nước. Người nước ngoài nhập cảnh vào Belarus từ biên giới LB Nga phải liên hệ trực tiếp với các bộ phận quốc tịch và di trú của các cơ quan nội vụ nơi họ ở tại Belarus để đăng ký.

Cộng hòa Belarus đã ký hiệp ước với Ukraina, Latvia, Litva, Estonia, Kazakhstan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và LB Nga, các công dân có thể ở lại Belarus tới 30 hoặc 90 ngày mà không cần đăng ký. Nếu người nước ngoài có ý định sẽ vượt quá thời gian này, cần phải có giấy phép cư trú tạm thời hoặc dài hạn tùy thuộc vào mục đích nhập cảnh. Thời gian đăng ký dành cho người nước ngoài được quy định bởi các hiệp ước quốc tế được ký kết với các quốc gia khác nhau.

Để đăng ký, yêu cầu cần phải có một máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng có truy cập Internet. Thông qua bất kỳ trình duyệt web đều có thể truy cập vào cổng thông tin thống nhất về dịch vụ điện tử portal.gov.by, chọn ngôn ngữ, tạo tài khoản cá nhân bằng địa chỉ email. Sau đó, trong tài khoản cá nhân trong mục “Dịch vụ khả dụng”, chọn danh mục “Quốc tịch và Di trú”, chọn dịch vụ và điền vào đơn đăng ký (mã đăng ký dành cho người nước ngoài 200.12.14.1.).

Trong đơn đăng ký, yêu cầu phải ghi rõ họ tên của công dân nước ngoài bằng tiếng Latinh hoặc Cyrillic như được ghi trong hộ chiếu (một lựa chọn là đủ), thông tin hộ chiếu, bảo hiểm, ngày nhập cảnh, địa chỉ tạm trú. Ngoài ra còn có mục cho các thông tin về thị thực, nhưng nếu người nước ngoài đến Belarus theo chế độ miễn thị thực, không cần phải điền vào. Lưu ý đến việc điền chính xác tất cả các trường bắt buộc phải điền.

Sau đó, cần kiểm tra tất cả thông tin dữ liệu đã nhập và nhấp vào nút “Gửi đăng ký”. Sau vài giây, sẽ nhận được thông báo về việc đăng ký thành công hoặc hệ thống sẽ đề nghị liên hệ với cơ quan quốc tịch và di trú nếu thông tin không khớp.

Trong trường hợp người nước ngoài tạm trú trực tiếp nộp đơn cho các bộ phận quốc tịch và di trú của các cơ quan nội vụ, việc đăng ký được thực hiện theo thủ tục được thiết lập trước đó.

Yêu cầu đăng ký trực tiếp tại các bộ phận quốc tịch và di trú tại nơi cư trú trong hai trường hợp sau: người nước ngoài muốn gia hạn đăng ký lưu trú tại cùng địa chỉ, được cấp dưới dạng điện tử, hoặc nếu anh ta đến Belarus qua biên giới với Nga.

Người nước ngoài không cần thiết phải có xác nhận đăng ký điện tử. Thông báo cho nhân viên kiểm soát biên giới trước khi xuất cảnh là đủ. Nếu có khả năng kỹ thuật cần thiết, có thể lưu ảnh chụp màn hình hoặc in đăng ký, điều này sẽ giúp cho việc xác minh có thể nhanh hơn.

Nếu có thắc mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính được chỉ định, xin liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ điện tử quốc gia trong giờ làm việc qua điện thoại 311-30-00 (số bổ sung 713) và Cục Quốc tịch và Di trú của Bộ Nội vụ qua điện thoại 218-55-08, 218-52- 51.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to