:

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh

Varankou Ruslan Mikalaevich

Được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại từ tháng 4 năm 2022.

Trước khi được bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ châu Á, châu Úc và châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus, thực hiện công tác điều phối toàn bộ các mối quan hệ với các khu vực này.

Từng là tham tán và cố vấn pháp lý cho Phái đoàn thường trực của Belarus tại LHQ ở New York, chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý và ngân sách, cũng như cuộc chiến chống khủng bố và thúc đẩy các hoạt động của Đại hội đồng LHQ. Lãnh đạo đạo một số lĩnh vực đàm phán trong Ủy ban Thứ sáu của Đại hội đồng LHQ và trong chính Đại hội đồng. Được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tăng cường vai trò của Tổ chức.

Đã trải qua nhiều công việc ở các vị trí khác nhau trong Tổng cục Điều ước -Pháp lý, Tổng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Belarus và Đại sứ quán Belarus tại Hoa Kỳ.

Ruslan Varankov là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp: bắt đầu sự nghiệp ngoại giao Belarus từ năm 2008. Trước đó, có một thời gian ngắn làm việc tại Bộ Tư pháp Belarus, chịu trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của các điều ước quốc tế.

Học luật quốc tế tại Đại học quốc gia Belarus.

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Có vợ.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to