:

Hoàn tất thủ tục nhận visa nhập cảnh Belarus

Khi nhập cảnh vào và xuất cảnh khỏi Cộng hòa Belarus, công dân nước ngoài bắt buộc phải có hộ chiếu còn hạn giá trị, hoặc giấy tờ thay thế khác với thị thực đi kèm.

Thị thực nhập cảnh được chia thành các loại: một lần, hai lần và nhiều lần. Thị thực nhập cảnh một lần cho phép một lần nhập cảnh, cư trú và xuất cảnh khỏi Cộng hòa Belarus trong khoảng thời gian được ghi rõ về thời hạn của thị thực và trong khoảng thời gian số lượng ngày cư trú cho phép, nhưng không quá 90 ngày. Thị thực nhập cảnh hai lần cho phép, cư trú và xuất cảnh khỏi Cộng hòa Belarus trong khoảng thời gian được ghi rõ về thời hạn của thị thực và trong khoảng thời gian số lượng ngày cư trú cho phép, nhưng không quá 90 ngày. Thị thực nhiều lần cho phép nhập cảnh từ 2 lần trở lên, cư trú và xuất cảnh khỏi Cộng hòa Belarus trong khoảng thời gian được ghi rõ về thời hạn của thị thực và trong khoảng thời gian số lượng ngày cư trú cho phép, nhưng không quá 90 ngày trong một năm.

Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh vào cộng hòa Belarus

Để nhận được thị thực nhập cảnh vào Cộng hòa Belarus, công dân nước ngoài phải tự mình xuất trình những giấy tờ sau cho Đại sứ quán Cộng hòa Belarus:

♦ Hộ chiếu;
♦ Tờ khai xin cấp thị thực đã điền đủ thông tin;
♦ Ảnh;
♦ Giấy mời bản gốc.

Tờ khai xin cấp thị thực nhập cảnh vào Cộng hòa Belarus có thể được điền thông tin bằng chữ viết tay hoặc sử dụng máy tính, bằng ngôn ngữ của nước mà Đại sứ quán đang ở tại nước đó, hoặc bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Belarus. Các câu trả lời câu hỏi trên tờ khai phải đầy đủ, và nhất quán, nêu rõ mục đích thực sự của chuyến đi. Người xin cấp thị thực phải tự ký vào tờ khai. Tờ khai cho trẻ vị thành niên phải do người đại diện hợp pháp ký.

Ảnh chân dung chụp thẳng người, không quá 6 tháng, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-5, kích thước 35х45mm.

 Thị thực quá cảnh (transit) (Type B) được cấp để quá cảnh qua lãnh thổ Belarus trong thời hạn đề nghị, có giá trị không quá một năm và có hiệu lực trong vòng 2 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Belarus — đối với các loại thị thực một lần, hai lần và nhiều lần đến nước thứ 3 mà bắt buộc phải quá cảnh lãnh thổ Belarus.

Trong trường hợp khi đến nước thứ 3 mà không cần thị thực, thì thị thực quá cảnh được cấp khi có các điều kiện như: xuất trình vé tàu hỏa, máy bay, ô-tô đến nước đó hoặc là giấy xác nhận đặt chỗ.

 Thị thực nhập cảnh với mục đích cá nhân (Type C) – được cấp trên cơ sở các giấy tờ sau:

♦ Bản chính giấy mời, do cơ quan quản lý công dân và di cư cấp, theo mẫu do Bộ Nội vụ ban hành;
♦ Thông báo bằng văn bản, khẳng định sự cần thiết phải nhập cảnh khẩn cấp vào Belarus, trong trường hợp có thân nhân của người được báo bị ốm nặng, hoặc chết, thông báo có thể gửi bằng Fax hoặc đường liên lạc khác;
♦ Chương trình tham dự tòa án, giấy mời dự có thể gửi bằng Fax hoặc đường liên lạc khác;
♦ Bản chính tài liệu khẳng định có chỗ cư trú tại lãnh thổ Cộng hòa Belarus, – làm căn cứ để hoàn tất thị thực nhập cảnh cho người có sở hữu nhà ở và các thành viên gia đình họ;
♦ Các trường hợp khác – có các căn cứ khác và theo sự quyết định của nhân viên lãnh sự.

Thị thực nhập cảnh với mục đích thăm thân (Type C) — trên cơ sở của bản chính giấy mời được cấp bởi trình tự quy định sau:

♦ Hoặc thông qua các cơ quan của Cục quản lý công dân và di cư Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus (phòng thị thực và hộ chiếu) theo địa chỉ đăng ký cư trú của công dân Belarus;
♦ Hoặc trên cơ sở đơn xin-giấy mời của công dân có đăng ký cư trú tại Belarus, tạm thời cư trú tại Việt Nam theo luật Việt Nam. Đơn xin được xác nhận tại Đại sứ quán Cộng hòa Belarus.
♦ Thị thực nhập cảnh thăm thân một lần, hai lần hoặc nhiều lần được cấp theo thời hạn ghi trên giấym ời, nhưng không quá 90 ngày.

Thị thực nhập cảnh thăm thân nhiều lần (Type D) với thời hạn 1 năm (một), được cấp cho công dân nước ngoài và thành viên gia đình họ (chồng, vợ, con dưới 18 tuổi), có quan hệ họ hàng gần gũi với công dân Belarus, trên cơ sở xuất trình giấy mời tương ứng, do Cục quản lý công dân và di cư Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus (phòng thị thực và hộ chiếu) theo địa chỉ đăng ký cư trú của công dân Belarus cấp, với thời hạn được cư trú tại Belarus ghi rõ trên giấy mời — «365 ngày (nhiều lần)».

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to