:

Thời gian làm việc của Phòng lãnh sự — Đại sứ quán

Tiếp công dân nước ngoài về các vấn đề thị thực:

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu

từ 9.00 đến 12.00, từ 14:30 đến 16:30

Tiếp công dân về việc thực hiện các hoạt động lãnh sự khác:

Thứ Hai — Thứ Sáu (theo lịch hẹn trước*)

* Trừ trường hợp công dân Cộng hòa Belarus đang trong tình trạng khẩn cấp cần được hỗ trợ.

Điện thoại: + (84 24) 37 19 29 74 (Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh) – các vấn đề về thị thực.

+ (84 24) 37 19 71 26 (tiếng Nga, tiếng Anh) — đặt lịch hẹn, tư vấn về các vấn đề lãnh sự khác.

E-mail: vn.consul@mfa.gov.by

Điện thoại đường dây nóng và khẩn cấp: + (84) 90 620 5545

Ngoài giờ làm việc, CHỈ hỗ trợ trường hợp khẩn cấp cho công dân của Cộng hòa Belarus.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to