:

Liên hệ

+ 84 (24) 37 19 29 74

Liên hệ với Đại sứ quán

Kinh doanh ở Belarus

Hướng dẫn du lịch của Belarus

Giáo dục tại Belarus

Danh sách các nhà xuất khẩu của Belarus

Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam

Lịch trình các sự kiện

Sự kiện khác

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to