:

Thủ tục nộp phí lãnh sự

Khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực hoặc các hoạt động lãnh sự khác, công dân sẽ được cấp biên lai theo thanh toán được thực hiện.

Việc thanh toán phí lãnh sự chỉ được thực hiện bằng EURO và bằng tiền mặt.

Mức lệ phí lãnh sự cấp thị thực của Cộng hòa Belarus.

Mức lệ phí lãnh sự đối với các hoạt động lãnh sự khác được quy định bởi Chương 25 và Phụ lục 12 của Bộ luật Thuế của Cộng hòa Belarus.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to