:

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

GOSHIN Vladimir Anatolievich

Ngài Goshin Vladimir Anatolievich sinh ngày 31 tháng 8 năm 1962 tại làng Dzhurun, tỉnh Akchiubinskaja, Cộng hòa Kazakhstan.

Năm 1984 tốt nghiệp Đại học sư phạm ngoại ngữ quốc gia Minsk. Năm 1999, tốt nghiệp Học viện hải quan Liên bang Nga, chuyên ngành “công tác hải quan”. Năm 2009, tốt nghiệp cao học (thạc sỹ) Học viện quản lý trực thuộc Tổng thống Cộng hòa Belarus, chuyên ngành “luật học”.

 

1984-1987

Giáo viên dạy tiếng Anh tại trường trung học Solskaja, quận Smorgonsky, tỉnh Grodno.

1988-1992

Thanh tra hải quan Cục hải quan Minsk.

1992-1993

Thanh tra hải quan, trưởng phòng thuộc Ủy ban hải quan quốc gia Cộng hòa Belarus.

1993-1994

Chuyên gia Cục chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, Cục sự vụ Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Belarus.

1994-1997

Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục hải quan Minsk.

1997-1998

Th Chuyên gia chính của Ban Thư ký quốc gia Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus.

1998-2008

Phó Chủ tích Ủy ban hải quan quốc gia Cộng hòa Belarus.

2008-2011

Phó Chủ tích thứ nhất Ủy ban hải quan quốc gia Cộng hòa Belarus.

2011-2012

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa Ấn Độ;

2012-2016

Ủy viên (hàm Bộ trưởng) về hợp tác hải quan Ủy ban kinh tế Á-Âu;

06.2016-đến nay

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Có vợ. Có hai con trai và một con gái.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to