:

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hoà Liên bang Myanmar

BARAVIKOU Uladzimir Uladzimiravich

Sinh ngày 3 tháng 3 năm 1975 tại thị xã Krasnopole, tỉnh Mogilevskaya, Cộng hòa Belarus.

Năm 1997, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Cộng hòa Belarus, chuyên ngành “Quan hệ quốc tế”. Năm 2019, tốt nghiệp Học viện quản lý trực thuộc Tổng thống Cộng hòa Belarus, chuyên ngành “Quy chế pháp lý các hoạt động quản lý trong các hệ thống kinh tế và xã hội”, Thạc sĩ Quản lý và Luật.

1997–2000

Tùy viên, Bí thư thứ ba, Bí thư thứ hai Phòng lãnh sự và pháp chế, Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao Cộng hòa Belarus

2000 – 2003

Bí thư thứ ba Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Vương quốc Hà Lan

2003 – 2006

Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất, Tham tán Phòng Lãnh sự và Pháp chế, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus

2006 – 2009

Bí thư thứ nhất, Tham tán Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Vương quốc Thụy Điển

2009 – 2011

Tham tán Phòng Phân tích, Kế hoạch, Thị thực và Chính sách, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus

2011 – 2016

Tham tán — Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa Ba Lan

Tháng 2 – tháng 06/2016

Tham tán cấp cao Phòng Phân tích, Kế hoạch, Thị thực và Chính sách, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus

Tháng 06/2016 – 2017

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus

Tháng 01 – 09/ 2018

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus

Từ tháng 10/2018

Tổng cục trưởng Tổng cục Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus

03.2022-đến nay

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

07.2022-đến nay Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hoà Liên bang Myanmar
08.2022-đến nay Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Vương quốc Thái Lan

Thành thạo tiếng Anh, tiếng Ba lan và tiếng Pháp.

Có vợ. Có một con gái.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to