:

Về việc tham dự buổi lễ

24.11.2022 г.

Theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2022 Đại sứ Uladzimir Baravikou đã tham dự  Lễ khai mạc Văn phòng Toà án Trọng tài quốc tế tại Việt Nam.

“Bên lề” sự kiện, đại diện Belarus đã có một số cuộc gặp với đại diện cơ quan nhà nước Việt Nam và lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài.

Bản để in ấn

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to