:

Về việc tham gia của Đại sứ Belarus U. Baravikou tại Hội nghị Dân số châu Á — Thái Bình Dương

15.11.2023 г.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, Đại sứ Vladimir Borovikov, với tư cách là Quan sát viên thường trực của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Dân số Châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 7, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Bangkok (Thái Lan).

Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo và các chuyên gia đến từ các cơ quan của các nước tham gia ESCAP và các quan sát viên về vấn đề dân số, đại diện các tổ chức quốc tế và các đoàn ngoại giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tập trung thảo luận tiến độ thực hiện tuyên bố của các Bộ trưởng Châu Á — Thái Bình Dương về Dân số và Phát triển và Chương trình hoạt động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển trong khu vực. Trọng tâm chính là tìm giải pháp cho các vấn đề nhân khẩu trong khu vực, cũng như mối quan hệ giữa vấn đề dân số và các vấn đề phát triển trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Bản để in ấn

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to