:

Về cuộc gặp giữa Đại sứ U.Baravikou và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phùng Đức Tiến

08.08.2023 г.

Vào ngày 08 tháng 8 năm 2023, Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou đã có cuộc gặp mặt với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phùng Đức Tiến.

Đại sứ ghi nhận tính cấp thiết của việc tăng cường trao đổi thương mại giữa các sản phẩm nông nghiệp, tầm quan trọng của việc loại bỏ các rào cản hiện có trong thời gian sớm nhất.

Các bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như thành lập các khu liên hợp công nghiệp lớn, sản xuất phân bón hữu cơ và vắc-xin thú y, cơ giới hóa nông nghiệp.

Trong cuộc gặp các bên đã thảo luận về các vấn đề tiếp nhận các sản phẩm thịt của Belarus vào thị trường địa phương, những phương pháp để có thể giảm thời gian.

Bản để in ấn

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to