:

Về sự tham gia của Đại sứ Belarus U.Baravikou trong cuộc họp của Ủy ban cố vấn gồm các đại diện thường trực do các nước thành viên ESCAP chỉ định

12.09.2023 г.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, Đại sứ Uladzimir Baravikou với tư cách Quan sát viên thường trực đã tham gia cuộc họp của Ủy ban cố vấn gồm các đại diện thường trực được chỉ định bởi các quốc gia thành viên của Ủy hội Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (ESCAP).

Một cuộc thảo luận đã diễn ra về các vấn đề thời sự về phát triển bền vững, bao gồm bối cảnh hội nghị thượng đỉnh về các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc sắp diễn ra vào ngày 18-19 tháng 9 năm 2023 tại New York, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, quan hệ đối tác công- tư, sinh thái.

 

Bản để in ấn

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to