:

Về việc hoàn thành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp sữa Belarus tại Việt Nam.

20.04.2020 г.

Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Cộng hòa Belarus với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn tất quá trình xin cấp giấy chứng nhận cho các nhà sản xuất sữa và các sản phẩm sữa của Belarus tại Việt Nam.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai nước đã thống nhất tất cả các văn bản giấy tờ cần thiết để có thể bắt đầu việc cung ứng sữa và các sản phẩm sữa của Belarus với quy mô lớn vào thị trường Việt Nam.

Bước đi này sẽ cho phép các doanh nghiệp Belarus tránh được việc chứng nhận bắt buộc cho từng lô sản phẩm xuất khẩu, gắn liền với nhiều hao tổn về thời gian và tiền bạc. Điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bên có thể tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-ÂU và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang lại, và kết quả là làm tăng khối lượng xuất khẩu sữa và các sản phẩm sữa của Belarus vào thị trường Việt Nam.

Bản để in ấn

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to