:

Về việc Đại sứ Uladzimir Baravikou tham gia cuộc họp Ủy ban hỗn hợp EAEU — Việt Nam

14.11.2023 г.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đã tham gia cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp, được thành lập theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 29 tháng 5 năm 2015, theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội .

Các bên đã thảo luận sâu sắc về hiện trạng và giải pháp tiếp theo về các vấn đề tự do hóa các điều kiện tiếp cận hàng hóa lẫn nhau, xóa bỏ các rào cản hiện có và đơn giản hóa việc trao đổi thông tin điện tử giữa các nước thành viên EAEU và Việt Nam.

 

Bản để in ấn

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to